+420 602 778 695
Po - Pá: 09:00 - 18:00

Reklamačná řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího rybářských potřeb Ladislav Král, IČ 18078044, DIČ CZ6504172279, se sídlem Gen. Hlaďo 755/18, 741 01 Nový Jičín.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje rybářské potřeby Ladislav Král ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

 

1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce Geis, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

 

2. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách). Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít reklamační formulář, který je ke stažení zde... Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zvlášť.

 

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží lhůta od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.

Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:

  • neodborným použitím či skladováním zboží,
  • zboží bylo reklamováno po záruční době,
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním,
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem, atd.),
  • jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.),
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu,
  • neoprávněným zásahem do prodaného zboží (např. rozebrání navijáku, apod.).

Záruka se nevztahuje na zboží s uvedeným datumem spotřeby (krmení, esence, atd.).

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 13.6.2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Je k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na www.rybarske-potreby-kral.cz

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.