+420 602 778 695
Po - Pá: 09:00 - 18:00

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem a obchodními podmínkami.

 

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě rybářské potřeby Ladislav Král (www.rybarske-potreby-kral.cz), následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.rybarske-potreby-kral.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v prodejně rybářské potřeby Ladislav Král, Nový Jičín.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu rybářské potřeby Král, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

Platební podmínky

Způsoby úhrady:

 • Dobírkou – Při převzetí zboží
 • Hotovostní platba – při osobním odběru v prodejně rybářských potřeb Ladislav Král, Nový Jičín
 • Platba převodním příkazem

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: 94641801/0100 Komerční banka. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo objednávky.

V případě, že si při vytvoření objednávky zvolíte platbu bankovním převodem, čekáme na Vaši platbu 10 kalendářních dnů. V případě, že Vaši platbu neobdržíme v tomto termínu, bude Vaše objednávka automaticky stornována.

 

Dodací podmínky

Zboží lze zaslat na dobírku, popřípadě jej lze osobně vyzvednout v prodejně rybářských potřeb Ladislav Král, Nový Jičín. Při osobním vyzvednutí na prodejně VYČKEJTE, AŽ BUDETE VYZVÁNI EMAILEM NEBO TELEFONICKY.

 

Dodací lhůta

Zboží v ČR dodáváme obvykle od 2–5 pracovních dní, v některých případech se může dodací doba prodloužit. V případě platby převodem zboží expedujeme 2–5 pracovních dní od připsání částky na náš účet.

 

Doprava

Zboží zasíláme kurýrní službou Geis po celé České a Slovenské republice. Více informací zde...

 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat osobně u provozovatele, na adrese:

Rybářské potřeby Ladislav Král, Generála Hlaďo 755/18, 741 01 Nový Jičín

Adresa pro zasílání reklamací je: Ladislav Král, Generála Hlaďo 755/18, 741 01 Nový Jičín

Zboží zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili, to znamená například u navijáku – včetně náhradní cívky a bez vlasce (pokud nebyl součástí zakoupeného zboží). V opačném případě, riskujete ztrátu nebo poškození vlasce.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) nebo výměna zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží zaslat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. Prodávající není povinen, hradit náklady spojené s Vaším dodáním reklamovaného zboží (poštovné, balné či jiné náklady).

Vrácení zboží zasláním zpět na dobírku není možné, a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli!

 

Záruka a jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc odeslána, běží lhůta od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost.

Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:

 • neodborným použitím či skladováním zboží
 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 10 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Ochrana osobních dat

Internetový obchod rybářské potřeby Ladislav Král podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér apod.) a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu Ladislav Král k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu rybářské potřeby Král, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


Tento web používá cookies Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies Rozumím